ITE - Instytut Turystyczno-Edukacyjny
Menu
WSZYSTKIE WYCIECZKI ORGANIZOWANE PRZEZ ITE
MAJĄ NAJATRAKCYJNIEJSZE CENY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
W INSTYTUCIE TURYSTYCZNO-EDUKACYJNYM
PILOTAMI WYCIECZEK SĄ ZAWSZE LICENCJONOWANI PILOCI WYCIECZEK Z DUŻYM DOŚWIADCZENIEM
PRACOWNIKAMI INSTYTUTU TURYSTYCZNO-EDUKACYJNEGO
SĄ WYKŁADOWCY AKADEMICCY I PASJONACI PODRÓŻY !
PODCZAS WYCIECZEK SZKOLNYCH Z ITE
REALIZOWANY JEST PROGRAM EDUKACYJNY ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ MEN
Wycieczki
Facebook
Certyfikaty i referencje

 

 

 

Jako organizator Turystyki  ITE Travel Biuro turystyczne posiadamy zaświadczenie o wpisie do rejestru  Organizatorów turystki wydany przez Marszałka woj. Kuj-pom pod numerem 297. 

 

Posiadamy gwarancję ubezpieczeniową Signal Iduna o numerze M 208082, obejmującą ochronę naszych klientów podczas wycieczek organizowanych przez ITE.

 

 

 

 

Tym, co nas wyróżnia spośród innych biur podróży jest wysoko wykwalifikowana kadra w postaci wykładowców akademickich największych Uniwersytetów w naszym regionie.  Naszymi pilotami wycieczek i przewodnikami są wykładowcy akademiccy głównie w stopniu doktora i doktora habilitowanego. Kadrę uzupełniają doświadczeni piloci wycieczek, a także doktoranci. Wiele osób współpracujących z naszym biurem podróży naucza bądź nauczało na kierunkach związanych z podróżami, tj. Geografia, Geografia Turystyczna oraz Turystyka i Rekreacja. Specyfika nauczania na tych kierunkach sprawia, że współpracujący z nami nauczyciele akademiccy są nie tylko najlepszymi wykładowcami i specjalistami w swojej dziedzinie, ale także znakomitymi praktykami i pasjonatami podróży.  

 

Do grona osób, od których możecie Państwo otrzymać pozytywne referencje o ITE Travel - biurze turystycznym należą, min.

  

Dr Edward Świtalski – emerytowany pracownik naukowo – dydaktyczny, obecnie wykładowca na kilku uczelniach wyższych w regionie. Pan doktor jest jednym z najwybitniejszych polskich dydaktyków geografii. Pełnił przez wiele lat funkcję sekretarza Olimpiady Geograficznej na szczeblu wojewódzkim. Jest on twórcą pojęcia „ścieżek dydaktycznych”. Pan doktor Edward Świtalski jest autorem wielu podręczników z geografii dla gimnazjum i liceum. Jest On autorytetem dla wielu wybitnych nauczycieli geografii w całej Polsce, o czym świadczą liczne powoływania się na publikacje Pana doktora przez naukowców piszących swoje rozprawy naukowe. Pan doktor Edward Świtalski jest naszym konsultantem metodycznym i doradza nam podczas tworzenia przez nas wycieczek o charakterze edukacyjnym.

 

Dr Marcin Świtoniak - Geograf specjalizujący się w badaniach gleb obszarów młodoglacjalnych. Trzykrotny uczestnik wypraw naukowych na Spitsbergen organizowanych przez UMCS w Lublinie. Członek Zarządu Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Turysta o dużym doświadczeniu górskim. Zdobywca najwyższych europejskich szczytów - Elbrusa i Mont Blanc.

 

Dr hab. Piotr Hulisz – specjalista z gleboznawstwa i geografii gleb. Pan Piotr Hulisz interesuje się także hydrochemią i geochemią krajobrazu. Pan Piotr Hulisz  współpracuje z Instytutem w ramach prowadzenia wycieczek krajoznawczych oraz służy wsparciem merytorycznym z zakresu gleboznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem regionu kujawsko – pomorskiego, a także obszarów Polski Północnej.

 

Dr hab. Paweł Molewski –  geomorfolog i geolog glacjalny. Pan Paweł Molewski interesuje się także geoarcheologią, geologią i paleogeografią czwartorzędu oraz GiSem w geologii i geomorfologii. Pan Paweł Molewski współpracuje z Instytutem w ramach prowadzenia wycieczek krajoznawczych oraz służy wsparciem merytorycznym pod kątem geologiczno – geomorfologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem regionu kujawsko – pomorskiego, a także obszarów Polski Południowej.

 

 

Dr inż. Izabela Jamorska – geolog, hydrogeolog, zajmująca się dynamiką wód podziemnych oraz modelowaniem matematycznym w hydrogeologii na Niżu Polskim. Interesuje się także metodami GIS w geologii, Gemmologią oraz Geoturystyką. W ramach zajęć ze studentami kierunku geografia prowadzi ćwiczenia terenowe z geologii w Górach Świętokrzyski i Polsce Południowej. Pani Iza współpracuje z Instytutem w ramach prowadzenia wycieczek krajoznawczych oraz służy wsparciem merytorycznym z zakresu geologii i hydrogeologii regionu kujawsko – pomorskiego i obszaru Gór Świętokrzyskich.

 

Sławomir Jankowski - Przewodnik Tatrzański:  uprawnienia przewodnickie Pana Sławka obejmują : Tatry (część Polską i Słowacką), Pieniny, Słowacki Raj. Z dużą przyjemnością przybliży Państwu uroki Zakopanego, Lewoczy, Spiskiego Hradu, Orawskiego Zamku, czy  polską część Spisza.

 

Mariusz Kowalczyk - Posiada państwowe uprawnienia pilota wycieczek i rezydenta nadane przez Marszałka Dolnośląskiego. Posiada uprawnienia przewodnika sudeckiego i także przodownika górskiego (uprawnienia PTTK) z uprawnieniami na Sudety, Beskidy Wschodnie i Zachodnie, Góry Świętokrzyskie. Od wielu lat obsługuje grupy szkolne oprowadzając je po Sudetach.  Obsługiwane trasy: - Sudety (całe) - Czeska Republika (Karkonosze, Góry Izerskie, Skalne Miasta, Jesionki, Czeski Raj, Morawski Kras, Kutna Hora, Karlowe Wary, Szwajcaria Cz