ITE - Instytut Turystyczno-Edukacyjny
Menu
WSZYSTKIE WYCIECZKI ORGANIZOWANE PRZEZ ITE
MAJĄ NAJATRAKCYJNIEJSZE CENY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
W INSTYTUCIE TURYSTYCZNO-EDUKACYJNYM
PILOTAMI WYCIECZEK SĄ ZAWSZE LICENCJONOWANI PILOCI WYCIECZEK Z DUŻYM DOŚWIADCZENIEM
PRACOWNIKAMI INSTYTUTU TURYSTYCZNO-EDUKACYJNEGO
SĄ WYKŁADOWCY AKADEMICCY I PASJONACI PODRÓŻY !
PODCZAS WYCIECZEK SZKOLNYCH Z ITE
REALIZOWANY JEST PROGRAM EDUKACYJNY ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ MEN
Wycieczki
Facebook
NOWOŚĆ!!! GIS!!!

PONIŻSZA TEMATYKA ZAJĘĆ OBEJMUJE NAJNOWSZE TRENDY W DZIDZINIE SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAICZNEJ. PROWADZIMY TAKŻE KURSY Z GISu. CENY USTALAMY  INDYWIDUALNIE.

 

 

Proponowane zajęcia:

 

1. Źródła informacji geograficznej (zdjęcia lotnicze, sceny satelitarne, skaning laserowy, pomiary geodezyjne, mapy, cyfrowe bazy danych przestrzennych, itd. ...);

2. Klasyfikacja map ze względu na różne kryteria wraz z konkretnymi przykładami;

3. Zadania terenowe/terenoznawstwo (obliczanie wysokości i długości wybranych obiektów, kierunki w terenie, orientacja w terenie (z wykorzystaniem: elementów środowiska przyrodniczego, mapy, kompasu/busoli), szacowanie odległości, kreślenie szkiców terenowych;

4. Osnowa geodezyjna w Polsce (pozioma i pionowa) obecnie oraz jej powstanie, pojęcie reperu, poligonu;

5. Zasada pomiaru niwelacyjnego rzeźby terenu, niwelator - jego budowa i działanie, czyli niwelacja w praktyce - zajęcia terenowe + teoria;

6. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe teodolitem/tachymetrem, zasady pomiaru w teorii i w praktyce - zajęcia terenowe + teoria;

7. Praca z mapą: budowa mapy topograficznej, współrzędne geograficzne i topograficzne, azymuty na mapie, przeliczanie skali liniowej i powierzchniowej, pomiary na mapach, analiza rzeźby terenu - profil hipsometryczny;

8. Zajęcia komputerowe z modelowania 3D (rzeźba terenu, budynki z rzeczywistymi teksturami), analiza danych geoprzestrzennych dla NMT pozyskanych różnymi metodami (modele wektoryzowane, fotogrametryczne, LIDAR, interferometria radarowa - InSAR, pomiarowe);

9. Zajęcia komputerowe z GISu: I stopień - podstawy GIS, II stopień - GIS specjalizacyjny;

10. Zajęcia komputerowe z modelowania kartograficznego - prawidłowa redakcja kompozycji mapowych/wizualizacja wyników analiz geoinformacyjnych;

11. Kartograficzne metody prezentacji zjawisk na mapach (w tym rzeźby terenu) w teorii i w praktyce;

12. Zajęcia komputerowe z modelowania zjawisk przyrodniczych z wykorzystaniem technologii geoinformacyjnych;

13. Ziemskie systemy pozycjonowania satelitarnego: GPS, GLONASS, Galileo, ..., komponenty sieci nawigacyjnych, mapy cyfrowe, odbiorniki użytkowe (specjalistyczne, geodezyjne, GISowe, turystyczne), pomiary GPS - zajęcia terenowe + teoria;

14. GIS - pojęcie, zastosowania, terminologia DEM, DTM, DSM, bazy danych przestrzennych;

15. Geocaching - pojęcie, terminologia, zasady, rodzaje skrzynek - zajęcia terenowe + teoria;

16. Gra terenowa z wykorzystaniem odbiorników GPS/GLONASS - odnajdywanie punktów/wskazówek w terenie z wykorzystaniem fragmentu mapy topograficznej, fragmentu zdjęcia lotniczego, odbironika GPS/GLONASS (lub smartfonem np. z odpowiednią aplikacją w systemie Android), realizowanie zadań terenowych i poszukiwanie odpowiedzi na zadane pytania;