ITE - Instytut Turystyczno-Edukacyjny
Menu
WSZYSTKIE WYCIECZKI ORGANIZOWANE PRZEZ ITE
MAJĄ NAJATRAKCYJNIEJSZE CENY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
W INSTYTUCIE TURYSTYCZNO-EDUKACYJNYM
PILOTAMI WYCIECZEK SĄ ZAWSZE LICENCJONOWANI PILOCI WYCIECZEK Z DUŻYM DOŚWIADCZENIEM
PRACOWNIKAMI INSTYTUTU TURYSTYCZNO-EDUKACYJNEGO
SĄ WYKŁADOWCY AKADEMICCY I PASJONACI PODRÓŻY !
PODCZAS WYCIECZEK SZKOLNYCH Z ITE
REALIZOWANY JEST PROGRAM EDUKACYJNY ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ MEN
Wycieczki
Facebook
KARTOGRAFIA

NOWOŚĆ!!!

JAKO JEDYNI W POLSCE POWADZIMY ĆWICZENIA TERENOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH BAZUJĄC NA SWYM DOŚWIADCZENIU W PRACY ZE STUDENTMI W SZKOŁACH WYŻSZYCH

 

KARTOGRAFIA - ZAJĘCIA W TERENIE

 

PROGRAM ZAJĘĆ: Zajęcia terenowe rozpoczynamy od godzinnego wykładu, w czasie którego uczniowie zostaną zapoznani z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu kartografii, topografii i orientacji w terenie. Następnie grupa wyjdzie w teren by móc wykorzystać poznane wcześniej metody w praktyce. W czasie zajęć zostaną przeprowadzone pomiary odległości oraz wysokości obiektów terenowych z zastosowaniem różnych metod. Uczniowie poznają także sposoby orientacji w terenie oraz wyznaczania kierunków świata.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: wykład (1h), ćwiczenia terenowe (6h)

 

Uczeń po przeprowadzonych zajęciach:

 

•           Zna metody pomiaru odległości i wysokości w terenie,

•           Zna zasady tworzenia map topograficznych,

•           Wie, czym jest GPS i zna zasady jego działania,

•         Umie zorientować się w terenie przy pomocy mapy topograficznej, kompasu oraz obiektów

            terenowych,

•           Potrafi wyznaczyć w terenie kierunki świata.