ITE - Instytut Turystyczno-Edukacyjny
Menu
WSZYSTKIE WYCIECZKI ORGANIZOWANE PRZEZ ITE
MAJĄ NAJATRAKCYJNIEJSZE CENY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
W INSTYTUCIE TURYSTYCZNO-EDUKACYJNYM
PILOTAMI WYCIECZEK SĄ ZAWSZE LICENCJONOWANI PILOCI WYCIECZEK Z DUŻYM DOŚWIADCZENIEM
PRACOWNIKAMI INSTYTUTU TURYSTYCZNO-EDUKACYJNEGO
SĄ WYKŁADOWCY AKADEMICCY I PASJONACI PODRÓŻY !
PODCZAS WYCIECZEK SZKOLNYCH Z ITE
REALIZOWANY JEST PROGRAM EDUKACYJNY ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ MEN
Wycieczki
Facebook
GLEBOZNAWSTWO

NOWOŚĆ!!!

 

JAKO JEDYNI W POLSCE POWADZIMY ĆWICZENIA TERENOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH BAZUJĄC NA SWYM DOŚWIADCZENIU W PRACY ZE STUDENTMI W SZKOŁACH WYŻSZYCH

 

GLEBOZNAWSTWO - ZAJĘCIA W TERENIE

 

PROGRAM ZAJĘĆ: W programie zajęć przewidziany jest odbywający się w szkole wykład wprowadzający poświęcony charakterystyce fizyczno-geograficznej analizowanego obszaru oraz jego typowej pokrywie glebowej. Następnie uczniowie wraz z wykładowcą przeprowadzają badania w terenie.

 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: wykład (1h), ćwiczenia terenowe (ok. 6h) + czas przejazdu pomiędzy szkołą a obszarem ćwiczeń

Uczeń w  ramach zajęć terenowych wykonuje profile glebowe i poznaje podstawowe zagadnienia dotyczące genezy, wartości użytkowej oraz ochrony gleb w danym krajobrazie. W trakcie zajęć uczeń opisuje w terenie morfologię gleby w wykonanych profilach oraz podstawowe cechy każdego z wydzielonych poziomów genetycznych takie jak:

·      Uziarnienie,

·      Struktura,

·      Barwę,

·      Stan uwilgotnienia,

 
·      Obecność śladów fauny i flory,

·      pH metodą Hellige’a,

·      obecność węglanów wapnia,

·      obecność konkrecji i wytrąceń pedogenicznych

 

 
  Uczeń po odbytych zajęciach:

·      Rozumie złożone procesy powstawania gleb w zależności od układu elementów środowiska przyrodniczego.

·      Rozumie zależności pomiędzy czynnikami i procesami glebotwórczymi a morfologią i właściwościami gleb.

·      Ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii gleboznawczej.

·      Ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w gleboznawstwie.

·      Rozumie potrzebę ochrony gleb i zrównoważonego gospodarowania zasobami glebowymi.

 

Poniżej przykład lekcji, którą realizujemy na terenie Torunia:

 

Konspekt zajęć terenowych – Funkcjonowanie, ochrona i zagospodarowanie gleb Kotliny Toruńskiej.

 

·         Wykład wprowadzający –  Kotlina Toruńska.  Geomorfologia, warunki hydrologiczne, pokrywa glebowa i użytkowanie Kotliny Toruńskiej.

·         Przejazd ze szkoły na teren terasy zalewowej Wisły (okolice Portu Drzewnego – Krowieniec)

·         Odsłonięcie profilu mady rzecznej. Opis podstawowych właściwości gleby. Przedstawienie zagadnień dotyczących genezy, wartości użytkowej i ochrony gleb wytworzonych z osadów rzecznych.

·         Przejazd w okolice lotniska Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu.

·         Odsłonięcie profilu gleby rdzawej. Opis podstawowych właściwości gleby. Przedstawienie zagadnień dotyczących genezy, wartości użytkowej i ochrony autogenicznych gleb wytworzonych z piaszczystych osadów terasowych.

·         Przejazd w okolice Fortu VII – ul. Barbarka

·         Odsłonięcie profilu gleby murszowej. Opis podstawowych właściwości gleby. Przedstawienie zagadnień dotyczących genezy, wartości użytkowej i ochrony semihydrogenicznych gleb wytworzonych z piaszczystych osadów terasowych.

·         Podsumowanie całodniowych zajęć terenowych